(+30) 2 231 231 700

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ (ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ)

Δευτέρα, Μάρτιος 23, 2020 - 14:30
Ζώο με ιατρική μάσκα

Έχουμε πάρει κάθε δυνατή προφύλαξη, ακολουθώντας τις συστάσεις των ειδικών, για την συνέχεια της λειτουργίας μας, της υποστήριξης στους συνεργάτες μας και της διάθεσης ασφαλών μέσων σήμανσης.

Η προσπάθειά μας αυτή διευκολύνεται από την αυτοματοποιημένη διαδικασία κατασκευής και συσκευασίας, καθώς και από την ποιότητα των μέσων σήμανσης που χρησιμοποιούμε.